Skambinkite mums +370 640 39 451

Valdymas

2005 metais valstybės įmonė "Lietuvos monetų kalykla" buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę ir tapo UAB "Lietuvos monetų kalykla", kurios 100% akcijų priklauso valstybei. Lietuvos bankas įgyvendina vienintelės visų UAB „Lietuvos monetų kalykla“ akcijų savininkės – Lietuvos Respublikos valstybės – teises ir pareigas ir yra nurodęs valstybės lūkesčius.

"Lietuvos monetų kalyklą" valdo bendrovės valdyba ir vadovas (direktorius). Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos visuotinis akcininkų susirinkimas skiria (renka) ketverių metų laikotarpiui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovės valdybos sudėtis

Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos valdyboje Kadencijos pradžia Darbovietė ir pareigos darbovietėje
Linas Čereška

Vytauto Didžiojo universitetas, Biznio ir vadybos bakalauras (1996)

 

Vytauto Didžiojo universitetas, Marketingo ir Tarptautinės prekybos magistras (1998)

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys 2017-06-30

Asociacija „Chambre de Commerce Franco-Lituanienne“ valdybos narys

 

Finansinių paslaugų įmonių asociacija „Finco“ valdybos narys

Eimundas Mačiulis

Kauno Technologijos universitetas, Verslo administravimo ir vadybos magistras (2011)

 

 

Kauno Technologijos universiteto suteiktas International EMBA išsilavinimo atitiktį pažymintis sertifikatas (2011)

Nepriklausomas valdybos narys 2017-06-30

UAB „VSA Vilnius“ direktorius

 

UAB „Recova“ direktorius

 

AB „Giraitės ginkluotės gamykla“ Nepriklausomas valdybos narys

 

Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, Tarybos narys

Kristina Mažeikytė

Vilniaus Universitetas, tarptautinės prekybos magistras (2002)

Nepriklausoma valdybos narė 2017-06-30

UAB „Felit“

Rinkodaros vadovė Baltijos šalims

Vaidas Cibas

Vilniaus Universitetas, Finansinės apskaitos ir audito bakalauras (1996)

 

Vilniaus Universitetas, Taikomosios makroekonomikos magistras (1998)

 

Vidaus auditorių asociacija, Vidaus auditoriaus licencija (2004)

 

„Baltic Institute of Corporate Governance“ profesionalaus valdybos nario sertifikatas (2018)

Valdybos narys 2017-06-30

Lietuvos banko Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas

 

VĮ “Registrų centras“ Audito komiteto narys

Algirdas Neciunskas

Vilniaus Universitetas, Tarptautinės ekonomikos bakalauras (2000)

 

Vilniaus Universitetas, Tarptautinio verslo magistras (2002)

 

„Baltic Institute of Corporate Governance“ profesionalaus valdybos nario sertifikatas (2018)

Valdybos narys 2017-04-28 Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius


2020 m. Bendrovės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nustatytas Bendrovės 2020 m. sausio 23 d. valdybos posėdžio protokolu pagal šią formulę:Bendrovės valdyba renka ir atšaukia Bendrovės direktorių.

Nustatomi reikšmingumo svertiniai koeficientai: 0,3 ir 0,7.

(0,3*KAD* PKf1/100) + (0,7*KAD* GPKf2/100)

Kur

KAD - UAB "Lietuvos monetų kalykla" atlygio politikoje nustatyto maksimalaus dydžio kintamos atlygio dalies išraiška Eur;

PKf1UAB "Lietuvos monetų kalykla" pardavimo tikslų įvykdymo procentas;

GPKf2 - UAB "Lietuvos monetų kalykla" grynojo pelno tikslų įvykdymo procentas.

 

Bendrovės direktorius ir vadovų komanda

Vardas, pavardė

Pareigos

Darbo pareigose pradžia

Kvalifikacija

Evaldas Stralkus

Direktorius

2019-10-30

Kauno technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis (2011)

Aušra Meškauskienė

Vyriausioji finansininkė

2020-05-04

Vilniaus universitetas, Apskaitos ir finansų valdymo magistro kvalifikacinis laipsnis (1986)

Linas Veikalas

Rinkodaros ir komercijos skyriaus vadovas

2019-12-09

Lietuvos kūno kultūros akademija, turizmo ir sporto vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (2001)

Egidijus Stravinskas

Gamybos paruošimo skyriaus vadovas

2017-03-09

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis (2010)

Saulius Kvederas

Gamybos skyriaus vadovas

2020-01-27

Vilniaus technikos universitetas, Mechanikos inžinieriaus kvalifikacija (1993)

 

     

Bendrovės veiklą užtikrina Gamybos paruošimo, Gamybos, Rinkodaros ir komercijos bei Technikos priežiūros ir remonto skyriai.

Bendrovės valdymo struktūra (PDF, 295 kB)